ph1000

“Kunskap och ansvar – vi vet hur det ska göras!”

Vår verksamhet startades år 2009 med namn MBM Bygg som enskild firma med endast 2st yrkesarbetare. Med åren harverksamheten utvecklats och år 2012 stängde vi ner MBM Bygg och bildade bolaget MBM Halmstad AB. Företaget fick en helt ny organisation och ledning med större målsättning. År 2015 har vi även startat MBM Montaz, ett dottersföretag med placering i Polen som erbjuder kvalificerad arbetskraft till bra priser.

MBM Halmstad AB tar hand om olika bygguppdrag och bemannar allt från nybyggen, tillbyggen till ombyggnationer. Vi har i synnerhet lång arbetserfarenhet och kompetens med allt inom betong och armeringsjobb. Inom företaget finns idag ett 20-tal duktiga medarbetare med lång erfarenhet. Effektivitet och hög kvalitet kännetecknar MBM Halmstad AB. Deras kunder består till 90 % av stora byggföretag såsom NCC och AF Bygg.

Vi jobbar kontinuerligt med personalutbildning inom kunskapsutveckling, arbetsmiljö och säkerhet. Företaget är medlemmar och kollektivanslutna genom Byggnads, alla anställda har ID06 och företaget innehar erforderliga Entreprenadförsäkringar via Trygg Hansa samt F-Skattsedel.

ph1000

Armering på plats eller färdiggjutna detaljer
Olika byggprojekt kräver olika tekniker

Redan för 4000 år sedan armerade man byggmaterial. Lertegel armerades med vass vilket ökade hållfastheten tredubbelt. Modern armering med stål började på 1800-talet. Armering ökar betongens hållfasthet på många olika sätt. Det tar upp belastning och motverkar sprickbildningar. Armeringsstål har hög “draghållfasthet” som kompenserar betongens egenskaper.

MBM Halmstad AB har lång erfarenhet av betongarbete och armering. Bland deras kunder finns flera stora byggföretag. MBM Halmstad ABs medarbetare är kända för att vara effektiva och kunniga. De erbjuder byggtjänster och bemanning, främst inom betongarbete och anläggning men även traditionellt snickeri.

Vi utför arbeten både som Totalentreprenrör samt underentreprenader. Välkommen att kontakta MBM Halmstad AB hur vi kan hjälpa er i nästa byggprojekt!

ph1000